Biografie

Vragen over seksualiteit, schoonheid, maakbaarheid van het menselijk lichaam en normerende beeldvorming in de massacultuur prikkelen het oog, het brein. Ik ga een dialoog aan met het glamoureuze imago dat de onvermoeibare modellenwereld hoog probeert te houden. Ik weet wat kijken teweeg brengt.

Foto’s: Karen Rollingswier