Evergreens

Met boetseerbaar materiaal graaf ik met geduld en verlangen  diep in de bodems, plooien en holten van de menselijke en anthropomorphe wezens.
In een uitgebreide serie sensuele menselijke en anthropomorphe sculpturen met zacht roze blote huid zie je een manifest voor de naakte, kwetsbare mens die sterker is dan hij denkt zonder de maakbaarheid van het menselijk lichaam en normerende beeldvorming in de massacultuur. De sculpturen zijn de Claymorfs.